Spoločnosť v súvislosti so vzdelávaním rozvinula svoje činnosti aktivity o projektovú činnosť. Projektové oddelenie s tímom  profesionálov v oblasti Manažmentu a implementácie projektov financovaných z Fondov EU sa venuje:

 

  • Príprave projektov
  • Koordinácii a manažmentu projektov
  • Implementácii projektov do praxe
  • Zabezpečeniu tréningových a vzdelávacích aktivít
  • Monitoringu projektov
  • Ekonomickému poradenstvu v oblasti projektov